Методоб'єднання

Методичне об’єднання – це добровільне фахове об’єднання педагогічних працівників. Основною метою створення таких об’єднань є колективне опрацювання педагогами найактуальніших проблем, пов’язаних із змістом їхньої професійної діяльності, взаємний обмін досвідом.

Обмін досвідом роботи має на меті популяризацію і розповсюдження ефективної педагогічної практики, створення психолого-педагогічних стимулів для розвитку творчої діяльності вчителів.

У роботі методичних об’єднань необхідно знаходити методи навчання, що сприяють розвитку професійної компетентності вчителя для реалізації інноваційних освітніх технологій.

Вченими проаналізовано досвід організації підвищення кваліфікації педагогів і визначено, що орієнтація на інформативність навчання і схоластичність не задовольняє  практиків. Актуальним на сьогодні є викладання як активний процес, в якому об’єднуються концептуально-аналітичні, емоційно-чуттєві та аналітичні засади навчання.

Впровадження інтерактивних методів дозволяє оптимально врахувати потреби дорослої людини, створити психолого-педагогічний клімат для рефлексії.  Застосування інтерактивних методів потребує ґрунтовного осмислення проблеми понятійного розуміння, класифікації цих методів, принципи їх розробки та використання тощо.

Методоб'єднання

Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юліана Головінського

Україна, Львівська область, Перемишлянський район, село Великі Глібовичі, вулиця Шкільна 1 veluk.szh@gmail.com